MÜSAVAT DİVANI

Müsavat yığışıbdır,

Şıdırğı Divan gedir.

Ara çox qızışıbdır,

Su yerinə qan gedir.

 

Qubad İbadoğlu tək,

Sıradan insan gedir.

Çarpışır Koroğlu tək,

Əldən-ayaqdan gedir.

 

Partiya dəyənəyi,

Əzir, yarımcan gedir.

Hələ ki İsa bəyin,

Qurduğu dövran gedir.

 

06.01. 2015 Samara

27-LƏR POEMASI

 

 

Məclisi guruldadı,

Bakıda Müsavatın.

Nitq dedi İsa bəy,

Uca tribunadan.

Hələ eşidilməyib,

Tayı belə dokladın.

Kişilər papaq atdı,
Ağladı neçə qadın.

Qəşş elədi ürəyi

Yeddi-səkkiz arvadın.

Qəmbər dedi: “gedirəm,

Təzə başqan yaradın!”

Onda pərdə dalına,

Cəm oldu kişi-qadın.

Səs verdilər, qanunu,

Bir qram da pozmadan.

Sayb dedilər: “Arif,

İndi başqandır adın”.

Adı ikinci gəlib,

İbadoğlu Qubadın”.

Heç xoşuna gələrmi

Bu iş bir demokratın?

İndi dəstə bağlayır,

İbadoğlu durmadan.

Deyirmən istəmirəm,

Qarın cırıb qanadım.

MTN-ə yazaram,

Pozulmaz mənim andım!

06.10.2014 Samara

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜSAVATIN HİMNİ

Müsavat dəyişibdir –

Başqan o başqan deyil!

Cağbacağ işlər gedir –

Bu baş o başdan deyil.

 

Qayğılanıb iqtidar –

Bilir barışqan deyil!

İslanıb neçə şalvar –

Səbəb yağışdan deyil!

 

Bayram edir kənd, şəhər —

Bu aş o aşdan deyil.

Sağ olsun İsa Qəmbər — 

Çox da ki başqan deyil!

 

29.09. 2014 Samara

«NƏ AĞIR YATDI BU OĞLAN…»

2018-ci il. Bakı. Arif Hacılı İsa Qəmbəri oyatmağa çalışır.

  • İsa bəy, İsa bəy! Durun!
  • Arif, sənsən? Qoy hələ bir il də yatım, gözümün acısını almamışam.
  • İsa bəy! Nə bir il? Durun!
  • Onda qoy bir altı ay yerdəmi alım.
  • İsa bəy! Yerdəmini sonra alarsınız. İndi prezident seçkiləri başlanır!
  • Harda? Amerikada? Sən öl, Arif, bizimkilər udacaq!
  • İsa bəy, seçkilər bizdə başlanır. Siz də namizədsiniz!
  • Hələ namizədəm? Onda qoy yatım, seçilən kimi çağırarsınız, duraram… Arif, sən öl, yaxşı yuxu görürdüm, məni oyatdın. Get, Arif, indi beş-altı ay yatım, bəlkə yuxumun ardını görə bildim…

 

28.09. 2018 Samara