AZƏRBAYCAN ARVADLARININ YENİ QARĞIŞI

 «Səni görüm Azərbaycanın neft  pulları kimi gedər-gəlməz olasan, ofşorlarda itib-batasan!»