Архив тегов | prezident

PRESİDENT MAHNISI

 

 

Cib-cib cücələrim,

Cib-cib, cib-cib cücələrim.

Mənim qəşəng cücələrim,

Əti kövrək cücələrim.

Arzum budur yekələsiz,
Yeyib-içib kökələsiz.

Beçələnin, fərələnin,

Baxım sizə, fərəhlənim.

İndi gedin oynamağa,

Su qoymuşam qaynamağa.

Siz qayıdıb gələnəcən,

İtilərəm bıçağı mən.

Mənim qəşəng cücələrim,

Əti kövrək cücələrim…

 

24 may 2011 Samara

 

GƏL EY LAZIM, DƏDƏMİZ-NƏNƏMİZ SƏNƏ QURBAN!

Bakıda bu yaxınlarda Lazıma möhtəşəm bir abidənin qoyulacağı gözlənilir. Lazım azərbaycanlıların yarımmifik fövqəlqəhrəman personajıdır və özündə Koroğlu ilə Mehdi sahib-əz-Zamanın xassələrini birləşdirir. Lazımın yaxın zühuruna inam nəinki xalq şüurunda, hətta ölkə prezidentinin çıxışlarında özünə yer alır. Əgər lazımın gəlməyi azərbaycanlılarda tükənməz entuziazm doğurursa, bu, erməniləri qorxuya salır. Ermənilər bilirlər ki, Lazım gəlib onları mələdəcək…