DƏNİZƏ BƏNZƏYƏN ÇAY

05.07. 2019.jpg

Gah lal-dinməz axırsan,
Gah ləpəli, yeyin, çay!

Bu taydan ki baxırsan,
Çətin görünür o tay,
Dənizə bənzəyən çay!

 

 

Baş verir qasırğalar,

Düşür duman da lay-lay.

Vurnuxur qağayılar,
Qışqırır, salır haray,
Dənizə bənzəyən çay!

 

 

 

Okean gəmisi də,
Qayıq kimi üzən çay.

Qızıl qum dənəsiylə,

Qırağı bəzənən çay!

Dənizə bənzəyən çay.

 

 

Sahildə yığın-yığın,
Balıqçıları qış-yay.

Dadına balığının,
Hansı balıqda var tay? —
Dənizə bənzəyən çay!

 

 

Axır, gedir durmadan,
Xəzərə aparır pay.

Salır yurdu yadıma,
Ürəyimi üzən çay,
Xəzərə bənzəyən çay!

 

04-05. 07. 2019, Samara

QURŞAĞACAN SOYUNUB…

Qurşağacan soyunub,

Dizəcən su içində.

Dəstəyini tilovun,

Sıxıb durur haçandır.

 

Bir nöqtəyə zillənən,

Baxışları bulanıq.

Yığılır gözlərinə,
Ləng suları Volqanın.

 

İpi boşaldır, çəkir,

Yığır, təzədən atır.

Kim bilir, indi bəlkə,

Xırda sufa da şaddır.

 

Ürəyindən, keçir ya,

Balıqların zırpısı.

Dürtmələyə, sıçraya,
Qolu qıra zərbəsi.

 

Dayanıb elə bil ki,

Yer və su yaranandan

Çay deyil önündəki,

Sərhədsiz okeandır.

 

31.08.17

Samara

 

 

 

 

«BURDA YAZ EHTİMALDIR…»

05.03. 15 За Волгой 205.03. 15 За Волгой 305.03. 15 За Волгой 405.03. 15 За ВолгойŞəkillər 05.03. 2015-ci ildə Volqanın sağ sahilində çəkilib. Axşama yaxın…

 

SAMARADA MART SƏHƏRİ

Martın sonu. Həyatdan

Ötürdük bir qışı da.

Ancaq iz yox həyətdə,

Fəsil dəyişimindən.

 

Ağaclar donub qalıb,

Həyat əlaməti yox.

Ağardan budaqları

Qarmı belə ya qırov?

 

Səkilərin buzuna,

Külüng çalır dalandar.

Doğrudanmı yazdı bu,

Yoxsa təqvim aldadır?

 

Əllərimdə iynəsi –

Şaxta yenə qovğada.

Üfürürəm – nəfəsim,

Dumanlanır havada.

 

Qar yerişi ləngidir,

Gözdən getmir yuxu da.

Büdrəyirəm. Döngədə

Odur, kimsə yıxıldı.

 

Qucub çuqun qapağı,

İki pişik qızınır.

Sevgi çağı – yaz çağı,

Soyuqlarsa uzanır.

 

Qışsayağı hava sərt,

Bəli, bura şimaldır.

Burda qışdır həqiqət,

Burda yaz ehtimaldır…

21-29 mart 1993, Samara