QOCALIQ

             

Səngərə girəsən, pusqu qurasan,

Gecəli-gündüzlü sayıq durasan,

 

Başına yığıla canı yananlar,

İmkanı, sərvəti, pulu olanlar,

 

Bütün qonşuların verə əl-ələ,

Uzaq qohumların yığılıb gələ,

 

 

Xəzinə xərclərib ordu yığasan,

Səfərbər edəsən, yurdu yığasan,

 

Alnını səcdələr sürtə, qanada,
Dilin dualardan qabarlana da,

 

Yenə də alınmaz onun qarşısı,

Üstünə adlayar Tanrı qarğısı.

 

Üz verər təbii fəlakət kimi,

Qalar həmişəlik əsarət kimi…

 

 

            10-11.10.2013 Samara