BƏY TƏRİFİ

Dəryada oynayır Nuhun gəmisi,

Buyursun, səs versin Cəlal əmisi.

Yoxdur analoqun, Azərbaycanım!

Səs versin İlhama Mehriban xanm.

Üzümüz ağarır qara kürüylə,

Bir səs də Paşayev Havizdən gələ.

Salyan ad çıxarıb qoçularıyla,

Əziz atasına səs versin Leyla.

Baobab bəzəyir bulvarımızı,

İndi də səs səs versin Nərgiz baldızı.

Gözəl Gədəbəyin daşı qızıldan,

Bir səs gözləyirik Arzu qızından.

Ucaldı Bakımız qul əməyindən,

Arif qayınatası səs verər indi.

Kor qoyur buldozer ev tikənləri,

İndi də səs versin kürəkənləri.

Minir Əliyevlər xalqı əlli il,

İndi də səs versin bibisi Sevil.

Yağı məskənidir  Şuşa qalası,

Gün olsun, seçilsin Heydər balası.

НОБЕЛЕВСКАЯ СКАЗКА

nar

Владимир Путин позвонил в Нобелевский комитет и попросил отложить присуждение премии по физике на два часа. Нобелевский комитет согласился: как можно отказать Владимиру Владимировичу?
Однажды, кстати, Путину удавалось задержать заход солнца на целый час.

СЛАДОК ВКУС ОТЕЧЕСТВЕННОЙ…

nar

Геннадию Онищенко снова не понравилось грузинское вино. Главный санитарный врач России советует лучше пить мочу, производимую Геннадием Малаховым.