QAPAZ AZƏRBAYCANDA MÜASİR BAŞ GEYİMİDİR

Azərbaycan kişilərinin motal papaq, başlıq, çalma, rus kepkası qoyan vaxtları olub. Amma Əliyevlər gələndən kişilərin çoxu başında qapaz gəzdirir və başı qapazlıların sayı get-gedə azalmır, artır…

ЧЕМПИОНЫ КУЛИНАРНЫХ АРЕН

nar

Ближайшее время в одном из крупных кафе Москвы будет проведен поединок между боксером Александром Емельяненко и актером Андреем Панином за звание «Кафебой».

СКАЗКА ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЕМЕЛЬЯНЕНКО

nar

Оказывается, не Александр Емельяненко бил посетителей кафе, а посетители кафе били Александра Емельяненко, били безжалостно, нещадно. Александр Емельяненко, безуспешно пытаясь закрыть руками самое чувствительное место, дико звал Владимира Путина на помощь: «Вова, наших бьют!»