AQİL ABBAS: «GEDİN SOĞAM ƏKİN…»

ЛУК

Реклама

BELƏ «ƏKİNLƏR» BAR VERƏR…

СТРЕЛЯЛИ 1

Azərbaycanın qeyri-neft sektoru — belə «əkin»lər bar verəcək…