ЛЕНИН В ЛОНДОНЕ С ПОЛОНИЕМ НЕ БЕГАЛ…

Возможно, Ленин и заложил куда-то бомбу, хотя это вопрос спорный, факт не установлен. Но Ленин не бегал по Лондону с полонием в кармане и не убивал политмигрантов из России. Он в Лондоне в библиотеках сидел и Маркса читал! 

GÖRƏSƏN MİRŞAHİNİN NƏYİ OLUB?

Yoxlama ya imtahan vaxtı bəzi tələbələrin özünü xəstəliyə vurmağı yəqin indi də olur. Məimlə oxuyanların arasında peşəkarları vardı. Birinin ürəyi gedirdi, ağzından köpük daşlanırdı. Biri ürəyini tutur, hərəkətsiz qalırdı. Morfologiya müəllimi Ziynət Əlizadə Cəfər adlı həmin tələbəyə “hazır deyilsən”, deyən kimi, o, ürəyini tutdu, başını sinəsinə endirdi. Ziynət müəllim bundan əvvəl ürəyi gedib yıxılanı görüb qorxmuşdu. Bu dəfə qorxmadı, özündən çıxdı. “Ədə, bunlar necə adamdırlar? Birinin ürəyi güdir, biri dombalır, biri doğur…”

Mirşahinin «xəstəliyi» buni mənim yadıma saldı…

Görəsən Mirşahinin nəyi olub?