НЕ СУДЬБА!

Если бы Ленин жил при Путине, он не мог бы воплотить свою революционную теорию в жизнь. Ильича или отравили бы полонием в Лондоне или нашли бы повешенным в ванной там же, то есть в Лондоне…

PUŞKİN: «ALDADARSA SƏNİ HƏYAT…»

 Aleksandr PUŞKİN

   Если жизнь тебя обманет…

 

Aldadarsa səni həyat,

Acıqlanma, batma qəmə.

Yas üz versə, inildəmə,

Xoş günün də gəlib çatar.

 

Gələcəklə qəlb döyünər,

İndidəsə can üzülür.

Hər şey keçir, hər şey ani,

Nə keçirsə — əziz olur.

1825

ruscadan tərcümə

25.01.16 Samara