UİLYAM ŞEKSPİR. 28-Cİ SONET

shakespear

      

                   How can I then return in happy plight,
                  That am debarred the benefit of rest?..

 

Qayıda bilmərəm əvvəlki bəxtəvərliyimə,

İstirahət kimi nemət məni tərk etmişsə.

Gündüzün zülmünə indi gecə məlhəm eləmir,

Gecə-gündüz, gecə-gündüz, üzür məni qüssə.

Sanki Gündüz Gecəylə heç qatı düşmən də deyil,

Verərək əl-ələ onlar mənə işgəncə verər.

Məni Gündüz üzür əzabla, Gecə inləyirəm,

Ki, uzaqsan yenə məndən, əzablarımsa hədər.

Deyirəm Gündüzü yumşaltmaq üçün: sən nursan,

Səma qaralsa buludlarla, yetirsən haraya.

Gecəyə söylərəm: ulduzlar əgər yanmazsa,

Örtülər nuru çöhrənin və bənzəməzsən aya.

 

       Artırır dərdimi Gündüz yenə hər gün amma,

       Gecənin  zülmü də artır, acıyan yox halıma.

 

İngiliscədən tərcümə

26-27.09.2016

Samara