AİLƏ SÖHBƏTİ

-A kişi, Bakıda bu nə hay-küydur, bu qədər adam niyə yığışıb o yan-bu yana gedir, bayraq yelləyir?

— Arvad, bizm bir avtoş onların üç adamını vurub. Onlar da tökülüb gəliblər Bakıya, etiraz aksiyası keçirirlər, bizim məhkəməyə inanmırlar…