MÖVQELİ EŞŞƏK

Lotular Molla Nəsrəddinə sataşırlar:

  • Molla, Bakıda eşşəklərin də yarışı keçirilir. Niyə eşşəyini göndərmədin? Çulunu təzələrdi, bir az arpa pulu qazanardı.

Molla gülür.

  • A bala, göndərirdim,bu şoğərib ayaqlarını verdi yerə. Dedi erməni eşşəkləri olan yerə öldürsən də getmərəm…