Архив тегов | Dini poeziya

DANTE. «ÜMİDDƏN ƏL ÜZSÜN HƏR BURA GİRƏN…»

inf.3.9.dore

İLAHİ KOMEDİYA. CƏHƏNNƏM

3-CÜ NƏĞMƏ (FRAQMENT)

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate’.

1 “Yaslı şəhərə yol mənimlə gedir,

Mənimlə yol gedir əbədi dərdə

Azmış insanlara yol da məndədir.

 +

4 Rəbbim hərəkətə ədl ilə gəldi

Yarandım Qadirin qüdrətiylə mən,

Ali bilikdən, ilk sevgidən həm də.

 +

7 Yalnız əbədilər vardı mənəcən,
Yetişməz heç zaman mənim sonum da.

Ümiddən əl üzsün hər bura girən!”

 +

10 Oxuyub qapının yuxarısında

Tutqun bu sözləri, dedim: “Nə sərtdir,
Ağırdır mənası onların, ustad”.

 +

13 O da gözüaçıq şəxs tək dedi:

Burda atılmalı bütün şübhə və

Burda ölməlidir qorxular indi.

 +

16 Gedirik mən sənə dediyim yerə,

Yaslı adamlara baxarsan onda,
Ağıl nemətini itirənlərə”…

italyan dilindən tərcümə

mart 2023, Samara

 

İLAHİ KOMEDİYA. CƏHƏNNƏM

2-Cİ NƏĞMƏ

(FRAQMENT)

1 Gün gedən vaxt idi, qaralan hava,

Dinclik gətirirdi yer üzərində
Yorğun heyvanlara; mənsə tək amma,

 +

4 Özümü savaşa hazır  edirdim
Yol çətin, iztirab ağırdı daha,

Yaddaşım yanlışsız deyər sizə də.

 +

7 İlham pəriləri! Ey ali düha!

Yardımçı olunuz!. Göstər, yaddaşım,

Öz nəciblyini yazılarımda.

 

 +

10  “Şair, rəhbərimsən, — belə başladım —

Səncə, məndə olan ləyaqət ilə,
Gedə bilərəmmi o həddi də aşım?

 +

13  Dedin Silvionun  atası hələ,

Öləriykən, həm də föhşə əsirkən,

Ölümsüz məkana getdi bədənlə.

 

16 Fəqət şərə düşmən kəsilən Kəsin,
Gözündə böyükdü onun xidməti,

Həm ondan törənən şərəfli nəslin;

 +

19 Ağıllı insana yaraşmaz qəti,

Buna şübhə edə; O, həm Romaya,
Həm imperiyaya ata seçildi.

 +

22 Doğrusu, şəhər də, imperiya da,
Yarandı ali taxt gələsi yerdə,

Pyotrun valisi oturur orda.

 +

25 Tərənnüm etdiyin səyahətində

Eşidib o qədər çox öyrəndi ki,

Zəfərlər qazandı, mantiya həm də

 +

28 Tərənnüm etdiyin səyahətində

Eşidib o qədər çox öyrəndi ki, qədər

Zəfərlər qazandı, mantiya həm də

 +

31 Mən niyə bəs gedim? Kim izn verər?

Mən ki, nə Paveləm, nə də Eneyəm,
Kimi inandırar məndəki dəyər?

 +

34  Getməkdən imtina etsəm əgər mən.

Qorxuram divanə məni sayarlar,

Müdriksən, bilirsən dediyimi sən.

 +

37 Arzu etdiyindən əl götürən var,
Niyyəti dəyişər yeni fikirlə,

Başlayar təzədən, onu da atar.

 +

40 Toran təpəlikdə özüm də elə

Mən o durumdaydım; fikrən başlanan

İşdən soyuyurdum görmədən belə.

 +

43 Dedi Möhtəşəmin kölgəsi olan:

“Sənin sözlərini düz anladımsa, doğru

Yaradıb qəlbində qorxu həyəcan…

italyan dilindən tərcümə

fevral 2023, Samara