BU TANIŞLIQ, BU GÖRÜŞ…

S.H.  — va

Bu tanışlıq, bu görüş,

Əlbəttə, bir təsadüf.

Təəssürü mənə xoş,

Bəlkə sənə — təəssüf…

 

Daha təsadüfidir,

Bəlkə yaxşı düşünsək,

Ki, biz indiyə qədər,

Görüşməmişik nəsə.

 

Müxtəlif ölkələrin,

Olsaq da vətəndaşı.

Sakiniyik bir dilin,

Yəni bir növ dildaşıq.

 

Dünyalar arasında,
Ən böyüksə dil necə.

Görüş ehtimalı da,

Burda çoxdur eləcə.

 

Söz var ki qaçaq salır,

Söz var ki yol azdırır.

Söz də var ocaq olur,

Yığılır, qızınırıq.

 

Daha biz belə xalqıq –

Sözün məəttəliyik.

Bəzən sözlə qalxırıq,

Bəzən sözə köləyik.

 

Tərifin çalışırıq,

Deyək ən şirinini.

Qardaş, heç olmamışıq,

Əlbəyaxa biz yəni?

 

Girib söz qalağına,

Saxlarıq başımızı.

A bəy, sən arxayınsan

Ki, biz görüşməmişik?

 

Hərçənd başa bəladır,

Yenə yurd tək əzizdir.

Bu dilə vətəndaşıq,

Sözük biz özümüz də.

 

Sabah torpağın tozu,

Kolların da kosuyuq.

Hələliksə biz sözük,

Kəlmə tək kəsilirik.

 

Yerli-yersiz deyilir,

Pozulur, qaralırıq.

Şayiə tək yayılır,

Qeybət tək qırılırıq.

 

Bəzən yerə düşənik,

Bəzən saylı inciyik.

Ehram kimi möhtəşəm,

Eyham kimi uncəyik.

 

Gah dodaq altındayıq,

Gah da dil ucundayıq.

Gah qulaq ardındayıq,

Gah yaddaş küncündəyik.

 

Torpağıq, ot-ələfik,

Bu gün. Sözük biz sabah.

Yəqin bu təsadüfi

Görüşün də ardı var…

 

                                                yanvar 2007, Samara

 

 

Robert FROST. BAŞDAN GÖTÜRÜB AYAĞA QOYMAQ

                                                    

 (ON TAKİNG FROM THE TOP TO BROADEN THE BASE)

Yağdır gəlsin daşını,

Ey gödək, qoca ehram!

Sonuncu daşyağımın,

Unudulubdur tamam.

 

Zirvən yastı-yapalaq,

Genişdir ətəyinsə —

Daşı başdan aşağı,

Dığırlada biləsən.

 

Yetər amma söz düşə —

Sanki dama daş atdın.

Zərbə — qırıldı şüşə,

İstədiyi sübutdur.

 

Qorxu sarmış əllərin,

Əlləşincə qıfılla,

Sel kimi axıb gəlir,

Qapıya soyuq horra.

 

Kimsə yox gülə indi:

Gör qoca dağ nə edir!

Götürür zirvəsindən,

Əsasına endirir.