CANIM QAYINATA…

lham Əliyev Arif Paşayevə “istiqlal” ordeni verib. Fərmanda deyilir:

Canım qayınata, gözüm qayınata,

Sən mənə anasan, sən mənə ata.

Mən “papa” deyirəm sənə hörmətlə,

Bağrıma basıram səmimiyyətlə.

“İstiqllal” ordeni verirəm sənə,

Yeni bəzək vursun geniş sinənə.

Gözəl millətimi işin ucaldır,

“İstiqlal” ordeni sənə halaldır.

Vaxt olub şir kimi girib Meydana,

Atmısan özünü tankın altına.

Cəbhədə qanını  axıtmısan sən,

Düşmən ordusunu dağıtmısan sən.

Kim deyir sən xalqı soyursan, papa?

Xalq üçün canını qoyursan, papa!

 

15.02. 2014