NƏ QƏDƏR İSTƏSƏZ, VASİF TALIBOV QATIQLAYACAQ

Naxçıvanlılar şikayətlənirlər ki, gömrük onları İrandan qatıq keçirməyə qoymur. Gömrük işçiləri deyirlər ki, Naxçıvanın İran qatığına etirazı yoxdur, Vasif müəllim kifayət qədər qatıqlayır.

 

 

KEÇƏN GÜNLƏRİMİ QAYTARAYDILAR, NEÇƏ LAÇINLARI QURBAN VERƏRDİM…

18 may 2013 cü il. İlham Əliyev televizora baxır. Az TV birdən xəbər verir ki, “bu gün Laçının işğalından 21 il keçir”. Prezident arvadını səsləyir:

— Eşidirsən, Mehriban? İyirmi bir il! Qocaldıq getdik…

 

YAŞASIN AZAD GƏNCLƏR DÖVLƏTİ!

Azərbaycanda siyasi dustaqların sayı get gedə artır. Bəlkə gənclərlə dolu türmələrin özünü müstəqil dözvlət elan edib Azərbaycanın tərkibindən çıxmaq vaxtı çatıb? Bu uşaqların Qarabağ ermənilərindən nəyi əskikdir?