ИЛИ ГАЗУЙ ИЛИ ПИДРАХУЙ

nar

«Партия регионов» внесла в украинскую Раду законопроект о запрете употребления украинского слова «пидрахуй» на территории Российской Федерации. Есть сведения, что администрация Путина взамен обещает значительно снизить тарифы на газ.

ŞUŞANIN DAĞLARI

ШУША ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ.jpg

Şuşanın dağları başı dumanlı,

Qışı həqiqətdir, yazı gümanlı.

Hər daşı, qayası güllə nişanlı,

Sinəsi yaralı, ətəyi qanlı,

Ölərəm, hey…

 

 

Şuşada axşamlar yanar ulduzlar,

Uzaqdan görərik, ürək sızıldar.

Yol üstdə qarıyan gəlinlər, qızlar,

Ərin, adaxlının yolunu gözlər,

Ölərəm, hey…

 

 

Şuşanın hər yerdən gəlir sorağı,

Orda ziyafətlər düzəldir yağı.

Orda millətimin sönüb ocağı,

Getməz o dağların ürəkdən dağı,

Ölərəm, hey…

09 may 2013 Samara