YOLUN YARISI KEÇİLDİ

Respublika günü Əli Kərimli və İsa Qəmbər, birləşmə prosesini yarıyacan başa çatdırdıqlarını elan ediblər. Liderlər hələlik adlarını birləşdiriblər, indi onların adı Əlisadır. Müxalifətçilər tezliklə soyadlarını da birləşdirəcəklərinə şübhə etmirlər.

Sağ ol, belə öndəri Xalqımıza göndərən!

İlham Əliyev deyib ki.1992-1993-cü illərdə Azərbaycanın istiqlaliyyəti əldən gedirdi, milli öndər bu istiqlaliyytəti xiıas etdi.

Bu, möhtərəm prezidentin bütün başqa fikirləri kimi çox dərin və mürəkkəb filkirdir. Başa düşüncə məni qan-tər bürüdü. Yəni, mən başa düşən,  Azərbaycan o vaxt Kəlbəcərdən, Qubadlıdan, Ağdaamdan, Zəngilandan, Füzulidən, Cəbrayıldan asılı idi, bu rayonları verib asılılıqdan qurtarmışıq, yəni istiqlaliyyətimizi qorumuşuq.