Архив | 02.11.2014

Boris PASTERNAK. Məşhur olmaqda axı yaxşı nə var…

pasternak

Быть знаменитым некрасиво…

 

Məşhur olmaqda axı yaxşı nə var,

Baş ucaldan bu deyil, əlbəttə.

Çox mehr salmayın əlyazmalara,

Toplayıb yığmayın arxivləri də.

 

Sənətdə məqsəd – özündənkeçmə,

Uğura, hay-küyə yersizdi tamah.

Əsərin – heç nə, həm  özün – heç nə,
Adın hər yerdə — ayıbdır, vallah.

 

Lovğalıqdan uzaq ömür sürəsən,

Elə ömür sürəsən, sonda yetə,

Sənə sədası yeni əsrlərin.

Çəkəsən ətrafın məhəbbətini.

 

Və bilinməzliyə həm baş vuraraq,

Orda addımlarını gizlədəsən.

Necə dumanda gizlənir ətraf,

Və itirsən özün də gözdən sən.

 

Və kağızlarda deyil boş yerlər,

Taleyində və həyatında qala.

Bütöv bir ömrün orda qeydləri,

Başlığıyla, fəsil-fəsil yer ala.

 

Addım-addım izinlə özgələri
Yol gedər ki, haçansa keçdin sən.

Məğlubiyyətlə sən ancaq zəgfəri,

Özün gərək ayıra bilməyəsən.

1956

 Ruscadan tərcümə

02 noyabr 2014 Samara

 

ЗОВ ПРЕДКОВ

nar

Ганапольский исходит дерьмом — Швеция Палестину признала… Ганапольсккий называет палестинцев сеператистами — когда палестинцы входили в Израиль? Даже тогда, когда никакого Израиля не было?