Архив | 05.11.2014

BAD INFLUENCE

Forbes Magazine announced that Vladimir Putin is the most powerful man in the world. Established that Putin has a bad influence on all living and nonliving. The most powerful and pernicious influence exerted Putin to the Russian ruble, which is in a depressed state.

ЧЕЛОВЕК С САМЫМ ДУРНЫМ ВЛИЯНИЕМ

nar

Владимр Путин объявлен самым влиятельным человеком в мире. Установлено, что Путин оказывает дурное влияние на все живое и неживое.  Самое сильное и пагубное влияние Путин оказал на российский рубль, который находится в подавленном состоянии.

İosif BRODSKİ. NƏ YURD, NƏ QƏBİRİSTAN…

BRODSKI

Y.V., A.D.   

                   Ни страны, ни погоста…                                              

 

Nə yurd, nə qəbiristan,

Seçməyin hayındayam.

Vasilyev adasına,

Ölməyə qayıdaram.

Tündmavi fasadların,

Qaranlıqda yox olar.

Boz xətlər arasında,

Asfalta yıxılaram.

 

Və qəlb də usanmadan,

Qaranlıqda tələsər.

Piterin dumanında,

Çıxar körpülər üstə.

Aprel çoskini enər,

Boynimu qar isladar.

Kimsə hardasa dinər:

  • Salamat qal, qadası.

 

Çay dalında, uzaqdan.

İki həyat görərəm,

Yanağımı soyuqqan
Vətənimə söykərəm.

  • Sanki qızbacıdılar,

Yaşanmamış illərdən.

Qaçıb gəlib adada,

Oğlana əl edirlər.

 

1962

Ruscadan tərcümə

05. 11. 2014, Samara