Архив | 14.07.2015

TÜRKÜN MƏSƏLİ…

İlham Əliyev: «Nə Avropa-Avropa salmısınız? Biz 2001-ci ildə, türkün məsəli, girdik Avropa şurasına, indi girinc olub qalmışıq, türkün məsəli, çıxa bilmirik…»