GƏNCƏDƏ MİNLƏRLƏ KİŞİ VƏ ARVAD YAP-A ÜZV OLMAQ İSTƏYİB!

GƏNCƏDƏ AKSİYA

Gəncədə minlərlə insan Yeni Azərbaycan partiyasına üzv olmaq üçün partiya qərərgahının qabağına gəlib. Arvadlı-kişili hamı tələb edub ki, onları YAP-a qəbul etsinlər: “Biz yapçı olmaq istəyirik ki, ulu öndərimizin vəsiyyətlərini həyata keçirək, mıhtərəm prezidentimizi dəstəkləyək”. Partiya rəhbərləri camaatdan xahiş ediblər ki, növbə ilə girsinlər, basırıq eləməsinlər. Ancaq gəncəlilərə yapçı olmaq arzusu elə güc gəlib ki, basabas olub. Polislər YAP-a girmək istəyənlərin qabağını çətinliklə alıblar.

ТВОРЕНИЕ ХАФИЗА ПАШАЕВА ПО РЕЙТИНГУ ОПЕРЕДИЛО «БОЖЕСТВЕННУЮ КОМЕДИЮ»!


Книга Хафиза Пашаева «Манифест одного посла» вышла на итальянском языке и автор лично представил свое творение итальянцам. Свидетели говорят, что во время первой продажи происходило столпотворение, люди вырывали друг у друга бесценный труд азербайджанского дипломата. Много итальянцев получили травмы, некоторые даже огнестрельные ранения. Часть тиража захватила сицилийская мафия и теперь продает из-под полы втридорога. Итальянские типографии работают в три смены, печатая дополнительные тиражи.
По сведению авторитетных источников, буквально за пару дней рейтинг книги Хафиза Пашаев опередил рейтинг «Декамерона», «Божественной комедии» и даже Библии. Говорят, что папа римский книгу зачитал до дыр.
Итальянское правительство хочет установить памятник Хафизу Пашаеву. Но господин Пашаев просит, чтобы памятник установили Гейдару Алиеву и в центре Рима.

SİCİLİYA MAFİYASI HAFİZ PAŞAYEVİN KİTABINI ƏLALTI SATIR!

Данте

Hafiz Paşayevin “Bir səfirin manifesti” kitabı italyan dilində nəşr ounub və cənab Paşayev İtaliyaya gedib öz kitabını şəxsən italyalılara tədim edib. Görənlər danışırlar ki, kitab satılmağa başlayan kimi Əli qırğını düşüb, neçə italiyalı ağır xəsarət alıb. Deyilənlərə görə, tirajın böyük bir hissəsini Siсiliya mafiyası ələ keçirib və indi əl altından satır. İtaliya mətbəələri gücə-gündüz kitabın əlavə tirajını çap etsələr də, çatdıra bilmirlər.

İtaliya mətbuatının yazdığına görə, Haviz Paşayevin əsərinun reytinqi iki günün içində Bokkaçonun”Dekameron”, Dantenin “Bəşəri komediya” əsərlərinin və həmçinin Bibliyanın reytinqini ötüb keçib. İtaliya hökuməti Hafiz Paşayevə heykəl qoymaq istəyir, ancaq cənab Paşayev xahiş edib ki, heykəli ona yox, Heydər Əliyevə qoysunlar…