Архив | 09.10.2017

MARİNA TSVETAYEVA. «HEÇ KİM BU SÖVDƏDƏN ÇƏKMƏDİ ZİYAN…»

marina.jpg

MARİNA TSVETAYEVA

           Никто ничего не отнял!

 

Heç kim bu sövdədən çəkmədi ziyan!

Ayrıyıq – bu mənə necə də şirin!

Yetişər öpüşüm sizə, adlayar,

Aramızda olan uzun verstləri.

 

Bəli, eyni deyil tanrı vergimiz,

Səsim də ürkəkdir ilk dəfə indi.

Cavan Derjavinsiz nəzərimdə Siz,
Nə dəyər yabançı şeirlərimdə

 

  • Uçuşa, gənc qartal, sənin qanadın

Açılsın, dilərəm kömək tanrıdan.

Gözünü yummadan günəşə baxdın,

Sənə nə təhlükə baxışlarımda?

 

Sizin dalınızca baxan olmayıb,

Hələ belə incə, belə sərsəri.

Yetişər öpüşüm sizə, adlayıb,

Aramızda olan uzun verstləri.

 

12 fevral 1916

 

Ruscadan tərcümə

09.10.2017

Samara

 

Şeir Osip Mandelştama həsr olunub