Архив | 10.10.2017

MARİNA TSVETAYEVA. «YA İSA! YA TANRI! MÖCÜZƏ GÖSTƏR…»

marina

MARİNA TSVETAYEVA       

                     DUA

                                   Христос и Бог! Я жажду чуда…

 

Ya İsa! Ya Tanrı! Möcüzə göstər,

İndicə, bu saat, gün görünəndə.

Nə qədər bu həyat kitaba bənzər
Mənim nəzərimdə — qoy ölüb gedim.

 

Müdriksən, deməzsən sən mənə ciddi:

Səbr elə, bitməyib müddət hələ ki.

Özün mənə verdin – çox, aşdın həddi!

Məni bütün yollar, həvəslər çəkir!

 

Hər şey istəyirəm: qaraçı sayaq,
Qarətə yollanmaq nəğmə deyərək.

Orqan çalınanda qərq olub yasa,

Amazon qız kimi döyüşə girmək!

 

Ulduz falı açmaq qara qüllədə,

Uşaqlarla getmək yarıb kölgəni.

Dönə əfsanəyə bütün dünənlər,
Dəli-divanəlik ola hər günüm!

 

Xaçı və ipəyi, dəbilqələri,
Sevirəm. Ürəyim — izi anların.

Sən uşaqlıq verdin – nağıldan şirin,

On yeddi yaşımda indi ölüm ver!

 

Tatusa, 26 sentyabr 1909

Ruscadan tərcümə

10.10.2017

Samara