UİLYAM ŞEKSPİR. 33-CÜ SONET

33.jpg

Full many a glorious morning have I seen

 Səhər çox görmüşəm günəş gözüylə,
Uca zirvələri necə əzizlər.

Öpər göy çəməni qızıl üzüylə,

Səmadan tökülər ağ sulara zər.

 

Rəzil buludları qoyur sonrasa

Kifir sıralarla gəzə üzündə.

Bu yetim dünyadan itir çöhrəsi,

Qərbdə ayıbını gedir gizlədə.

 

Bir səhər mənim də günəşim belə,

Fateh işığıyla məni oxşadı.

Heyf! Bircə saat qaldı mənimlə;

Sonra bulud aldı, itdi baxışdan.

             Göydəki günəşin varsa ləkəsi,
            Yerdəki günəşdən mən niyə küsüm? 

İngiliscədən tərcümə

21.01.2018

Samara    

Реклама