UİLYAM ŞEKSPİR. 34-CÜ SONET

34 sonnet.jpg

Why didst thou promise such a beauteous day

Niyə vəd etdin ki, sən gözəl  hava,

Plaşsız yollandım mən gəzintiyə.

Yolda göyü aldı rəzil buludlar.

Sənin çöhrəni də gizlədi məndən.

 

Yarıb buludları qurutsan da sən,

Yağışı üzümdə, mənə bu azdır.

Necə o məlhəmə yaxşı deyəsən,

Yaranı sağaldar, küsü sızıldar.

 

Dərdim yüngülləşməz xəcalətindən

İtkimi qaytarmaz təəssüflərin.

Üzr diləsə də necə incidən,
Yenə inciyənin küsüsü sönmür.

 

                     Fəqət mirvaridir bu göz yaşların,

                     Bütün günahların bağışlanılar.

 

İngiliscədən tərcümə

22.01.2018

Samara

Реклама