VİKTOR HÜQO. ANAMA

Ana, ürəyim mənə deyir ki, bayramındır

 (Doğru deyir ürəyim, nə  desə səndən haçan).

Ana, nə arzulayır bu ürək  sənə indi?

Xəzinə? Bəlkə şöhrət? Bəlkə rütbə? Yox, inan!

Səni görüb duyduğum səadəti duyasan!

1816

fransızcadan tərcümə

11.11.2021, Samara

=========================

À maman

Victor Hugo

Mon coeur me dit que c’est ta fete
(je crois toujours mon coeur quand il parle de toi)
maman que faut-il donc que ce coeur to souhaite?
De tresours? — des honneurs? — des trones ? — non, ma foi
Mais un bonheur egal au mien quand je te vois.

27 septembr 1816