UİLYAM ŞEKSPİR.  29-CU SONET                 

shakespear

When in disgrace with fortune and men’s eyes

 

Məndən üz çevirib bəxt də, hamı da,

Öz yaman günümə yalqız ağlaram.

Bezdirir hönkürtüm kar səmanı da,

Həyatım miskindir, taleyim qara.

 

Deyirəm ümiddən zəngin olaydım.

Olaydı kiminsə məndə görkəmi
Kiminsə dostları, kiminsə adı,

Məni sevindirmir heç özümdəki.

 

Səni düşünən tək azalır kədər,

Məni utandırır öz fikirlərim,

Necə ki, ucalıb nəğmələr deyər,

Torağay dan yeri qızaran kimi.

                                                                Eşqinin fikriylə elə zənginəm,

                                                               Şahlarla yerimi dəyişmərəm mən.

İngiliscədən tərcümə

17.01.2018

Samara