UİLYAM ŞEKSPİR. 30-CU SONET

shakespear

                               When to the sessions of sweet silent thought

Elə ki yığıram xatirələri,

Şirin və lal fikrin məhkəməsinə,

Ağır itkilərdən ürəyim əsir,

Tuturam boş keçən ömrə yas yenə.

 

Gözüm yaşarmazdı, sel axır indi,

Ölüm zülmətində itən dostlara.

Köhnə ağrıları eşqin incidir,

Yaşanıb bitənlər qaldırır haray.

 

Yenə dərd edirəm ötən dərdləri,

Yenidən yaşanır hüznlü nə var.

Yaslar təzələnir xatirələrdə,

Yenidən ödənir köhnə hesablar.

                      

          Əziz dost, sən ancaq düşən tək yada,     

          İtkilər qayıdar, bitər yasım da.

 

İngiliscədən tərcümə

18.01.2018

Samara

Реклама