UİLYAM ŞEKSPİR. 31-Cİ SONET

SONNET 31.jpg

                               Thy bosom is endearèd with all hearts

Uzaq düşdüyümdən ölü sandığım,

Ürəklər sığınıb sənin sinənə.
Orda məhəbbətin hökmranlığı,

Ruhları dostların oyanar yenə.

 

Nə qədər qəm yaşı məzar önündə,

Məhəbbət gözümdəm alıb aparıb.

Görürəm hamısı qayıdıb indi,

Sənin ürəyində amma yer alıb.
Məzarsan — sevgilər yatıb dirilən,

Xatirə çələngi geyinən indi.

Onlara sevgimi sənə veririlər,

Çoxlarının olan təkcə sənindir.

                     

                  Əziz surətləri səndə tapıram,

                  Onlar – elə sənsən, sizinəm tamam.  

ingiliscədən tərcümə               

  19.01.2018

Samara