POL VERLEN.  ALLEQORİYA

verlain-19

        Allégorie

Rəngsiz, can usandıran, ağır və müstəbid yay

İşgəncəyə tamaşa edən eycahan kral.

Səma sənin şərikin, ağ-qızıl alov yayar,
Və əsnər. Əməkçisə işi buraxıb yatar.

 

 

Torağay səhər çağı üzgün, nəğməsi dinmir,
Nə bulud var səmada, nə yel əsir; bir an da
Pozulmayır duruşu bu mavi ənginliyin,
Həndəvər hərəkətsiz, qulaq batır sükutdan.

 

 

Cırcırama qurbanı ağır bir xumarlığın,

İndi daha onların xırdadaş yatağına,
Axıtmır sularını yarı qurumuş bulaq.

 

 

Qığılçımlar havada titrəşir dayanmadan,

İşıq axınında da qabarma, çəlilmə var,
Sarı, qara arılar uçur o yan-bu yanda.

 Fransızcadan tərcümə

08.01. 2019

Samara