ALEKSANDR PUŞKİN.  ÜZÜM

ПУШКИН

 

Fikrini çəkmərəm yaz ötən kimi,
Solmağa başlayan qızıl güllərin.

Mənə dağ döşündə tənəklərdəki,

Salxımlar da xoşdur, şirəli, şirin.

 

 

Yaşıl düzənimin bəzəyi gəlin,

Qızıl payızların sevinci, dadı.

Uzunsov və şəffaf gilələrinin,

İncə barmaqlara bənzəri vardır.

1824

Ruscadan tərcümə

05. 10. 2010, Samara

 

ВИНОГРАД

 

Не стану я жалеть о розах,
Увядших с лёгкою весной;
Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,

 
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

1824