Архив | 19.10.2021

HERMAN HESSE. FİT

Ali alətlərdir royal, fleyta,

Fəqət mən onlara yiyələnmədim.

Gərdişi həyatın başımı qatdı,

Təkcə fit çalmağı öyrənə bildim.

Özümü sənətkar saymıram hərçənd,
Sənət yolu uzun, ömürsə gödək.

Yazıqdır gözümdə fiti bilməyən,
Mənə fit sənəti çox olur gərək.

Aldım ona görə qərara çoxdan,

Qalxım pillə-pillə mən bu sənətdə.

 Fitə basa bildim bəlkə bir zaman,

Özümü həm sizi, dünyanı həm də.

1927

almancan tərcümə

18-19. 10. 2021, Samara

=============

Pfeifen

Klavier und Geige, die ich wahrlich schaetze,

Ich konnte mich mit ihnen kaum befassen;

Mir hat bis jetzt des Lebens rasche Hetze

Nur zu der Kunst des Pfeifens Zeit gelassen. Читать далее