Архив | 29.10.2021

CORC QORDON BAYRON. SƏNİ AĞLAYAN GÖRDÜM…

Ağladın – işıqlı, iri gilələr,

Axdı gözlərinin maviliyindən.

Bənövşədən daman gecə ya səhər,
Şehə göz yaşların bənzədi birdən.

Səni gülən gördüm – öləziyərək,
Yaqutun işığı söndü yanında
Sənin baxışında alışan od tək

Parlayan inci yox bütün dünyada.

Bax, orda buludlar günəşdən necə,

Rəngə boyanırlar şirəli, qatı.

Axşam yaxınlaşıb toran düşüncə,
Onlar göy üzündən silinər çətin.

Kədərli ruhlara təbəssümünlə,
Sevinc gətirirsən eləcə sən də.

Qalır işığından həmişə şölə,

Onunla açılır ürək sinədə.

1815

İngiliscədən tərcümə

28-29.10.2021, Samara

===============

George Gordon Byron

 (From «Hebrew Melodies»)

 I saw thee weep – the big bright tear

    Came o’er that eye of blue;

And then methought it did appear

    A violet dropping dew: Читать далее