Архив | 25.10.2021

REDYARD KİPLİNQ. MERİNİN OĞLU

Dayansan ki, muzdunun qədərini biləsən,
Necə yedirdəcəklər, nə paltar alacaqsan-

Onda, Uilli, oğlum, dənizə yollanma sən,
Dənizə gərək deyil heç də sənin tək insan.

 —

Hər əmrin səbəbini bilmək istəsən əgər,
Girişsən yaındakı adamlalra qovğaya —

Dünyada yaşamağa, Uilli, çətin dəyər,
Çünki sənsiz də gözəl keçinəcək bu Dünya.

Canla-başla görməsən öz işini sən əgər,
Dəyərindən danışıb özünü öysən ancaq.

Oğlum, sənin dalınca gələr bəlkə mələklər,

Yer üzündəsə yerin heş zaman olmayacaq!

1911

ingiliscədən tərcümə

25.10. 2017, Samara

==================

 Rudyard Kipling

MARY`S SON

If you stop to find out what your wages will be

  And how they will clothe and feed you,

Willie, my son, don’t you go on the Sea.

  For the Sea will never need you. Читать далее