REDYARD KİPLİNQ. MERİNİN OĞLU

Dayansan ki, muzdunun qədərini biləsən,
Necə yedirdəcəklər, nə paltar alacaqsan-

Onda, Uilli, oğlum, dənizə yollanma sən,
Dənizə gərək deyil heç də sənin tək insan.

 —

Hər əmrin səbəbini bilmək istəsən əgər,
Girişsən yaındakı adamlalra qovğaya —

Dünyada yaşamağa, Uilli, çətin dəyər,
Çünki sənsiz də gözəl keçinəcək bu Dünya.

Canla-başla görməsən öz işini sən əgər,
Dəyərindən danışıb özünü öysən ancaq.

Oğlum, sənin dalınca gələr bəlkə mələklər,

Yer üzündəsə yerin heş zaman olmayacaq!

1911

ingiliscədən tərcümə

25.10. 2017, Samara

==================

 Rudyard Kipling

MARY`S SON

If you stop to find out what your wages will be

  And how they will clothe and feed you,

Willie, my son, don’t you go on the Sea.

  For the Sea will never need you.

If you ask for the reason of every command,

  And argue with people about you,

Willie, my son, don’t you go on the Land,

  For the Land will do better without you.

If you stop to consider the work you have done

  And to boast what your labour is worth, dear,

Angels may come for you, Willie, my son,

  But you’ll never be wanted on Farth, dear!

1911