REDYARD KİPLİNQ. HOMER

Homer rübabını dindirən zaman
Həndəvərdəkilər deyərdi nəğmə.

Eşitdiklərində maraqlı olan,

Nə var, götürərdi – mən də eləyəm.

Həm bazar qızları, balıqçılar həm,
Çoban, dənizçi də – eşidirdilər,

Çoxdankı nnəğmələr dinir təzədən,

Ancaq dinmirdilər – eləcə siz də!

Bilirdi xalq bilir oğurluğunu,
Küy salan yox idi hamı bilsə də,

Ancaq göz vururdu görsə kimi onu,
O da göz vururdu – eləcə biz də.

ingiliscədən tərcümə

05.11. 2021, Samara

=============================

RUDYARD KİPLİNG

OMER

When ‘Omer smote ‘is bloomin’ lyre,

  He’d ‘eard men sing by land an’ sea;

An’ what he thought ‘e might require,

  ‘E went an’ took — the same as me!

 —

The market-girls an’ fishermen,

  The shepherds an’ the sailors, too,

They ‘eard old songs turn up again,

  But kep’ it quiet — same as you!

 —

They knew ‘e stole; ‘e knew they knowed.

  They didn’t tell, nor make a fuss,

But winked at ‘Omer down the road,

  An’ ‘e winked back — the same as us!