Архив | 23.02.2023

DANTE ALİGYERİ. İLAHİ KOMEDİYA. CƏHƏNNƏM

1200px-Dante_Domenico_di_Michelino_Duomo_Florence

1-Cİ NƏĞMƏ

(FRAQMENT)

1 Ömrün yarısını adladığım dəm,

Qaranlıq meşədə gözümü açdım,
Gördüm azıb yolu itirmişəm mən.

+

4 Ah, mən o meşədən necə danışım:

Yabanı, qorxuncdur, sarsılır ürək.
Saxlar o dəhşəti hələ yaddaşım.

+

7 Acıydı az qala o an ölüm tək,

Elə qılıq gördüm  fəqət mən orda,
Ayrı şeyləri də söyləyəm gərək.

+

10 Ora necə girdim – deyil yadımda,
Elə tutulmuşdum  xumarlıqla mən,

Azıb itirmişdim düz yolu hətta.

 +

13 Bu düzün bitdiyi yerdə yüksələn,
Dağın ətəyinə yetişdiyim an,

Qorxu sancdı mənim qəlbimi birdən.

 +

16 Gördüm baş qaldırıb baxdığım zaman

Arxası qızarır düz yol hər kəsə

Göstərən planet şüalarından.

 +

19 Məni iztirabla üzən o gecə,
Qəlbimin gölünü yel tək əsdirən,

Qorxu azalmışdı sonra bir azca.

 +

22 Necə ki, birisi  dərin dənizdən,

Qaranəfəs halda çıxıb sahilə,

Dönüb baxır qorxunc sulara birdən;

 +

25 Ruhum də eləcə: qaçırkən hələ

Dönür, dalda qalan yerə baxaraq.

Ordan sağ çıxmayıb bir insan belə.

+

28 Bir azca dincimi sonra alaraq,

Üz qoydum adamsız yamac sarı mən,
Qalxdım, ayağımıla verərək dayaq.

 +

31 Və dikin başlanan yerində birdən,

Dayanır cəld, oynaq bəbir önümdə.

Tanınır ləkəli xəz dərisindən.

 +

34 İstəmir çəkilib yolumdan gedə,

Kəsərək yolumu durur  eləcə,

Məcburam dolanam, dönəm yenə də.

 +

37 Gözünü açırdı səhər təzəcə,

Günəş də qalxırdı, həndəvərində

Həmin ulduzlardı, onları necə,

 +

40 Oyatdı İlahi Sevgi ilk dəfə;

Beləcə qəlbimdə ümid yarandı:

Aldım əlvan xəzi indi hədəfə.

 +

43 Hava da gözəldi, şirindi an da,

Qorxudan titrədim fəqət yenə mən,

Şiri göz önündə görən zamanda…

italyan dilindən tərcümə

fevral 2023, Samara