PREZİDENTƏ VƏTƏNDAŞ MƏKTUBLARI

Artıq bir neçə gündür ki, prezidentin Facebook səhifəsində vətəndaşların məktubları dərc olunur. Vətəndaş Nəsir Həsirlinin iyunun 6-da yazdığı məktub: “Möhtərəm prezident! Mənim qazancım 120 manatdır. Siz 120 manatla neçə gün yaşaya bilərsiniz?” Vətəndaş Nəsir Həsirlinin iyunun 7-də yazdığı məktub: “Möhtərəm prezident! Bu məktubu türmədən yazıram. Şəraitim gözəldir. İnternet var. Bizə dərs də keçirlər, indi “deleti” solaxay və gözüyumulu basıram, çünki, dünən “delet” əvəzinə “enter” basdığıma görə polis sağ əlimi haqlı olaraq burub sındırıb, gözlərimi də vurub şişirdib. Mənə başa salıblar ki, 120 manat mənə ömrümün axırınacan çatar, yəqin bu gözəl şəraitə ömürlük düşmüşəm. Atalıq qayğısına görə sağ olun!  Nökəriniz Nəsir Həsirli”.

БОЛЬШОМУ ТЕАТРУ — БОЛЬШОЙ РАЗВОД

nar

В Большом театре готовится балетный спектакль «Большой развод». Роли исполняют:
Владимир Путин — Павел Дмитриченко (временно будет освобожден из СИЗО)
Людмила Путина – Анастасия Волочкова
Дмитрий Медведев – Борис Моисеев

ПРИТЧА О ВЕРООТСТУПНИКЕ

nar

Миллионы православных граждан России оскорблены в своих лучших религиозных чувствах разводом Путина и готовы подать в суд на этого злостного вероотступника, ибо сказано: «кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать».

HÜQUQİ İNCƏLİKLƏR

Əli Həsənov: Yazın, Azərbaycan Ermənistanı məhkəməyə verir.

Jurnalist: Əli müəllim, ordumuz hazırdır?

Əli Həsənov: A bala, ordunun bu işə nə dəxli? Hakimi görmüşük, kürümüzü hazırlamışıq…

НИ В КАКИЕ ВОРОТА

nar

Владимир Путин:
—  Я полюбил!
Людмила Путина:
— Ты полюбил? Ты любить не способен, как все тайные эротоманы!