UİLYAM ŞEKSPİR. 32-Cİ SONET

 

shakespear

                                      If thou survive my well-contented day

Əgər ölüm mənim sümüklərimi,

Qubarladan günü görüb yaşasan.

Dostunun haçansa yazdığı miskin,

Misralar gözünə qəfil sataşsa.

 

Müqayisə etsən indikilərlə

Hər yazan üstündür ustalığıyla.

Yox, sənət naminə demirəm, elə,

Sevgimiz naminə onları saxla.

 

İndi belə düşün: “zaman ötüncə,

Dostumun artsaydı ustalığı da,

Yazıb-yaradardı o daha incə,

Yeri də olardı ilk sıralarda.

 

                            Dost ölüb, şerinin dəyəri indi

                            Sevgidir, sənətsə özgələrindir”.

İngiliscədən tərcümə

20.01.2018

Samara