DAVİD SAMOYLOV. HAYDNIN 45-Cİ SİMFONUYASI

David_Samoylov

Исчерпан разговор. Осточертели речи…

 

Nitqlər bezdirdi. Söhbət tükəndi.
Hər şey əyani, aydın.

Gedər günlərimiz, şamı söndürər,
Necə yazıbsa Haydn.

 

 

Özümlə çox şeyi axı neynirəm:
Ülgüc, köynək və yaylıq.

Götürmək istərdim son pyüpitrdən,
Sonuncu şamı yalnız.

 

 

Külək vıyıldarkən, hökmümü gecə
Dilimə gətirəndə,

Birdən ayılaram, görərək necə,
Şamım çıxır dəridən.

 

 

Tərcüməçidən:

Haydnın 45-ci simfoniyası musiqiçilərin pultlarına bərkidilmiş şamlar yana-yana ifa olunur. Finaldan sonrakı yavaş əlavə hissənin ifası zamanı musiqiçilər bir-birinin dalınca ifanı bitirir və şamı söndürüb səhnəni tərk edirlər.

Ruscadan tərcümə

19.02. 2019

Samara