Архив | 15.04.2021

OVDAN SINIQ QAYIDAN ATASINA ƏMRANIN DEDİYİ VƏ BƏKİLİN CAVABI

(Bəkil oğlu Əmranın boyu)

Durmusan yerindən, ata, gəlmisən,
Minib qara yallı ata gəlmisən.

Bəlkə ov qovanda dağ ətəyində,

Uğradın qaradon kafirə birdən?

Qırdırdın alagöz igidləri sən?

De görüm başına nədir gələnlər,

Qurban başım sənə, ağam, ver xəbər.

BƏKİLİN ƏMRANA DEDİYİ

Qalxaraq yerimdən, gəldim ay oğul!

Düşdüm ov dalınca, gedib dağ yolu.

Qaradon kafirə uğramadım mən,
Ölən yox alagöz igidlərimdən.

Oğul, qəm eləmə, hamısı sağdır,

Öz halım üç gündür çox qarışıqdır,

Düşür məni atdan, yatağa çatdır.

14. 04. 2021, Samara