Архив | 13.04.2021

ELƏ BİL ƏBƏDİ YETİMLƏRİK BİZ…

Kim deyib nemətdir qocalıq çağı?

Bunu uşaq deyib, gənc deyib ya da?

Qocalıq – bilmirsən haran ağrımır,
Hamı at belində, sənsə piyada…

Ağrıyan bilmirsən damaq ya dişdir,
Ağrı beyninəcən işləyir ancaq.

Tikən boğazında elə ilişir,

Sanki nəfəsini kəsib boğacaq.

Gəzirsən, hər addım bir işgəncədir,
Ayaq ağrısının çeşidi zəngin.

Baxırsan, bilmirsən gördüyün nədir,

Çırpınır ürəyin sinəndə gərgin.

Bütün nemətləri verən Tanrıdır,

Həqir duaçıyıq biz ona daim.

Varmı göndərəni ağrıların da? –

İnsan ağrısından nəşələnən kim?

Elə bil əbədi yetimlərik biz,

Soyuq, daşürəkli yiyə duran da.

Yedirdər pis-yaxşı, yağlı ya yağsız,
Hər tikə verəndə qapaz vurandır…

13.04. 2021, Samara

TƏPƏGÖZÜN SONDA BASATA DEDİYİ

(Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy)

Deyirdim bir qalxıb durum yerimdən

Oğuz bəyləriylə pozum əhdi mən.
Qırım təzəliklə doğulanları,

Yeyim adam əti doyunca barı.

Birdən Qalın Oğuz bəyləri qalxsa,
Salaxan qayası olar xilasım.

Qoyub mancanağa ağır daş atım,
Düşsün öz başıma, ölüb qurtarım.

Məni ala gözdən, igid, ayırdın!

Canından ayırsın səni Tanrı da!

TƏPƏGÖZ DAHA SONRA DEDİ

Ağsaqqal qocalar çox ağlatmışam,
Bəlkə qarğışları gözümü tutdu?

Ağbirçək qarılar çox ağlatmışam,
Bəlkə göz yaşları gözümü tutdu?

Bığ yeri tərləmiş çox igid yedim,
Bəlkə az yaşları gözümü tutdu?

Əlləri xınalı qızları yedim,
Bəlkə qarışları gözümü tutdu?

Elə ki çəkirəm bu göz zülmünü,
Tanrı heç igidə verməsin görüm!

Yalnız gözüm!

Əziz gözüm!

11. 04. 2021, Samara