Архив | 03.04.2021

QANTURALININ FİKRİNDƏN DUYUQ DÜŞƏNDƏ SELCANIN DEDİYİ

U LENİ. KİNO

(Qanlı qoca oğlu Qanturalı boyu)

Aslandır – öyünmək bəyə yaraşar,

Arvad öyünərsə — həddini aşar.

Arvad, öyünməklə ər olmaz axı.

Ağ duvağım altda heç danışmadıq
Ala yorğan altda qucaqlaşmadıq,

Dadlı damaq tutub heç soruşmadıq.

Tez sevib tez doydun, əbləh oğlu, sən.

Qadir Allah bilir sənə sadiqəm,
Yarın, sevgilinəm, igid, elə rəhm!

02. 04. 2021, Samara