HERMAN HESSE. KASIBLAR

Yarpaqlar tökülür, çırpılır külək,
Üzümə, yerişim ləngiyir hətta.

Ah, zavallı bala, indi nə bilək,
Bizim bu gecəmiz keçəcək harda.

Üzü küləklərə, sən də gün gələr,

Qaçarsan yorğun və canında ağrı,

Ah, zavvallı balam, kim deyə bilər,
Mən özüm o günə sağ çıxarammı.

1828

almancadan tərcümə

21.10. 2021, Samara

=============

Armes Volk

Blätterfall und rauher Wind

Stieben meinem Schritt entgegen,

Und ich weiß nicht, armes Kind,

Wo wir heut uns schlafen legen.

Du auch wirst einmal im Wind

Laufen müd und voll Beschwerde,

Und ich weiß nicht, armes Kind,

Ob ich dann noch leben werde.