Архив | 08.03.2022

VLADİMİR VISOTSKİ. DOST HAQQINDA NƏĞMƏ

Владимир Высоцкий

Görsən dost bildiyin bir insan əgər,

Nə dostdur, nə düşmən – bilinmir nədir,
Və dərhal anlaya bilməsən əgər,
Yaxşı ya bəddir, —

Risk elə, dağlara çək bu oğlanı!

Qoyma tək ancaq,

Zirvədə səninlə bağlı olanın,
İçindəki dərhal üzə çıxacaq.

Vecsizsə, dağlarda tez yorularaq,

Qorxuya düşürsə, geri dönərək,
Buzlağın üstündə addım ataraq,
Sürüşüb qışqırıq salırsa, demək,

Yaddır yanındakı bu adam sənə,

Sən onu danlama, onu rədd elə.

Yoxdur zirvələrdə yer beləsinə,
Nəğmə də deyilmir belələrindən.

Əgər zarımasa, inildəməsə,

Acıqlı olsa da, getsə yenə də,

Qayadan yıxılsan birdən əgər sən,

Əlini çəkməsə sənin əlindən,

Döyüşə gedən tək getsə dalınca,
Dayansa zirvədə vüqarlı və şən

Demək, arxayınsan özündən necə,
Ondan da eləcə arxayın ol sən.

1966

кuscadan tərcümə

07-08. 03. 2022, Samara

++++++++++++++

Владимир ВЫСОЦКИЙ

Песня о друге

Если друг оказался вдруг

И не друг, и не враг, а – так,

Если сразу не разберешь,

Плох он или хорош, –

Парня в горы тяни – рискни!

Не бросай одного его,

Пусть он в связке в одной с тобой –

Там поймешь, кто такой. Читать далее