SAMİ RƏHBƏRİYƏ MİNNƏTDARLIQLA

Şeirlərimin oxunmadığı fikri məndə elə möhkəmdir ki, kiminsə mənim hansısa yazımı oxuduğunu eşidəndə çox təəccüblənirəm. Ancaq bu gün mənə çatan xəbərdən əməlli-başlı heyrətlənmişəm: təəssüf ki şəxsən tanımadığım bakılı Sami Rəhbəri nəinki mənim ən azı bir şeirimi oxuyub, o hətta bu yazının ingilis dilinə sətri tərcüməsini də hazırlayıb.

Sami müəllimə uzaqdan-uzağa dərin minnətdarlığımı və yazıma göstərdiyi diqqətdən, onun tərcüməsinə çəkdiyi zəhmətdən son dərəcə təsirləndiyimi bildirirəm.

X.X.

14.06. 2018

Samara

 

DİFFİCULT MAN

 

People are different in the world

Everyone is on different in the world

I am a different person in this world

Not now, from beginning I am difficult

Difficulty has been cut to my neck

 

They say I am like Physics, Algebra

Inverse Geometry, Organic Chemistry

It is always black the day of difficult man

Because around you only easy people

Only you are difficult among them

Relatives easy, neighbours easy

As if you disrupt the world’s order…

Everyone’s cheerful, everyone‘s kind

They sacrifice to each other

This sacrifices to that that sacrifices to this.

Everyone is embarrassed seeing me

Someone looks sighs deeply

Someone turns his face, someone his back

The rest goes away silently

Even they have different kinds

Cutting the neck with cotton

Such one can take you from Earth

As if, there is no solution of this issue

On the planet of easy people

It is difficult for difficult people

 

ÇƏTİN ADAM

 

Adamlar cürbəcür olur dünyada,

Mən də bu dünyada çətin adamam.

İndi yox, əvvəldən elə çətinəm,

Çətinlik boynuma biçilib mənim.

Deyirər fizika, cəbr kimiyəm,

Tərsimi həndəsə, üzvi kimyayam.

Çətin adamın da qaradır günü,

Asan adamlardır çünki yan yörən.

Evdə hamı asan, işdə eləcə,

Çətinsən onların içində təkcə.

Qohum-qardaş asan, qonşular asan,

Dünya nizamını sanki pozursan.

Hamı üzügülər, hamı mehriban,

Bu ona qurbandır, o buna qurban.

Hamı da tutulur məni görəndə,

Baxır, köks ötürür biri dərindən.

Biri üz çevirir, biri dalını,

Dinməzcə çəkilib gedir qalanı.

Ancaq hər cürü var asanların da,

Var boynu pambıqla kəsənləri də.

Silər yer üzündən eləsi səni,

Elə bil həlli yox bir məsələsən.

Asan adamların planetində,

Çətin adamların günü çətindir…

 

24 11.16

Samara

 

Реклама

UİLYAM ŞEKSPİR. 81-Cİ SONET

Sonnet_81_1609.jpg

                                     Or I shall live, your epitaph to make…

Sənin daşyazını ya mən yazaram,
Ya gəlib görərsən daşyazımı sən.

Saxlar xatirəni mənim məzarım,

Tamam unudarlar özümü hərçənd.

 

Adın indən belə əbədi yaşar,

Bütün dünya üçün mənsə ölərəm.

Yerim bu torpaqda sadə bir məzar,

Ölüb gömülərsən sənsə gözlərə.

 

İncə şerim olar sənə abidə,

Doymaz oxumaqdan gələn nəsillər.

Həyatın onların dinər dilində,

Dünyadan gedəndə indikilərsə.
                     Şerimin qüdrəti səni yaşadar

                     Harda nəfəs varsa – ağızlarda da.

 

İngiliscədən tərcümə

7-8.03.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 80-CI SONET

Sonnet_80_1609.jpg

                          O how I faint when I of you do write…

 

Necə üzülürəm yazanda səndən,

Bilərək məndən də yaxşı yazan var.

Səni elə gözəl mədh edər ki, mən,

Səndən danışanda dilim bağlanar.

 

Sənin dəyərlərin sonsuz okean,

Xırdalı-irili gəmilər gedər.

Qayığım qoynuna çıxar qorxmadan,

Çox kiçik olsa da rəqib gəmidən.

 

Məni üzdə saxlar azca köməyin,
Osa yelkən açar dərinliklərə,

Qəzaya uğrasam, heç kim, heç nəyəm,

Dalğalar üstündə osa yüksələr.

 

                  Dönməsəm sahilə mən bu səfərdən,

                  Demək, eşqim oldu məni məhv edən,

 

İngiliscədən tərcümə

07.03.2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPİR. 56-CI SONET

Sonnet_56_1609.jpg

Sweet love, renew thy force; be it not said…

Canlan, şirin sevgi, qoy deməsinlər,

İştah daha iti sənin tiyəndən.

Bu gün iştah ölür, əgər yeyirsən,

Sabah yenə həmin itiliyində.

 

Sən də beləcə ol; bu gün tox və məst,

Gözlərin yumulur şirin mürgüdən.

Geniş aç onları sabah, ətalət,

Sevginin ruhunu qoyma öldürə.

 

Bu ayrıqlıq dövrü sevgililəri,

Ayıran dəryadır, iki sevənsə,

Hər gün sahillərdə üz-üzə gəlir,

Görür yenə eşqin təntənəsini.

 

            Ya da ki, bu, qışdır, bezib qayğıdan,

            Yayın həvəsiylə üzülür insan.

İngiliscədən tərcümə

13.02.2018

Samara

    UİLYAM ŞEKSPİR. 23-CÜ SONET

shakespear

                              As an unperfect actor on the stage

Naşı aktyor ki səhnədə necə

Qorxudan rolunu unudub durar.

Ya da dəlisov var,  elə cinlənər,

Ki, öz ürəyini qəzəb sarsıdar.

 

Elə inamsızam özümə mən də

Sevginin düsturu çıxır yadımdan.

Deyəsən eşqim də zəifləmədə,

Eşqimin yükünün ağırlığından.

 

Qoy mənim yerimə kitablar onda.

Desinlər ki, nədir sinəmi didən.

Sevgi etirafı, yalvarışında,
Onlar mükəmməldir mənim dilimdən.

 

                Oxunsa yazdığı lal məhəbbətin,

               Gözlə eşidilər eşqin hikməti.

 

 İngiliscədən tərcümə

10.01.2018

MİXAİL LERMONTOV. DUA

LERMONTOV

MİXAİL LERMONTOV

         DUA

                В минуту жизни трудную…

Ömrün çətin anında,

Qüssə sıxsa ürəyi

Sehrli bir duanı,

Dönə-dönə deyirəm.

 

Avazında hər sözün,

Bərəkətli qüvvə var,

Onlardan həzin-həzin,

Pak mələhət yayılar.

 

Gedər qəlbdən asılan,

Daş da, itər şübhə də.

Ağlayır, inanırsan,

Ah, necə xoşdur həm də…

1837

Ruscadan tərcümə

30.11.2017

Samara

«QAFQAZ» ŞEİRİNİN TƏRCÜMƏSİ HAQQINDA BİR NEÇƏ SÖZ

Qafqaz şeirinin orijinal bəndləri var, şrti olaraq “Qafqaz” bəndləri də demək olar. Hər bənd 6 misradır. Belə qafiyələnir:

a

b

b

a

c

c

 

Abbas Səhhət orijinal qafiyə sistemini saxlamayıb. Birinci bənd tərcümədə belə qafiyələnib:

a

b

a

b

c

c

Sonrakı bəndləri isə Abbas Səhhət msənəvi kimi tərcümə edib.

Bununla belə Abbas Səhhətin tərcüməsi şübhəsiz incidir, leksikasına, ifadə vasitələrinə görə dövrünü qabaqlayıb.

X.X

 

“LİKE”IN AZƏRBAYCANCASI “LOPAQ”DIR…

Azərbaycan dili deyəsən doğrudan da Azərbaycan millətinin başına bəladır – hərə bu bəlaya bir cür əlac axtarır. Osmanlıpərəstlər bir-birlərinə “hoca” deyirlər,”mı”, “mi” ədatlarını sözdən ayrı yazırlar. Osmanlıpərəst jurnalist yazmır ki, “atam kənddə öldü”, yazır “atam köyümüzdə ölümünə vardı”.

Dövlət adamları da maqqaşlarıyla, kəlbətinləriylə düşüblər dilin üstünə. “Proqnoz” sözünün guya azərbaycancasını yaradıblar. Yəqin “kitab”, “dəftər”, “hava”, “gül”, “bülbül” sözlərinin də azərbaycancasını tezliklə yaradarlar. “Bülbül” sözünün azərbaycancasını eşitməkdən ötrü ölürəm…

Ölürəm, ey…

Bilmirəm bu söz yaradanlara pul verirlər ya yox. Versəydilər, mən də öz təklifimi göndərərdim Bakıya, düz prezidentin üstünə. “Like” sözünün qarşılığını tapmışam. Mənə elə gəlir ki, bizim “lopaq” sözümüz “like” sözünün mənasını onun özündən yaxşı əks etdirir. Azərbaycan milləti də çox lopaqsevən xalqdır. Sırıyırıq bir-birimizə — sən mənə lopaq, mən sənə lopaq…

Ancaq ümid edirəm ki, mənim təklifimi möhtəşəm prezident lopaqla qiymətləndirməz, beş-on dollar pul göndərər…

Yaşasın Paşa holdinq!

Yaşasın Az TV!

Yaşasın Kürdəxanı türməsi!

Yaşasın”Bir gəncin manifesti!”

Yaşasın Azərbaycanın dilçi alimləri!

Mirzə ƏlİL

04.11.17

OSİP MANDELŞTAM. «AH NECƏ SEVİRİK RİYAKARLIĞI…»

мандельштам

OSİP MANDELŞTAM

                О, как мы любим лицемерить…

 

Ah, necə sevirik riyakarlığı,

Asan da unuduruq,

Ölümə yaxınıq biz uşaq çağı,

Yaşlı, yetkin olandan.

 

Didir nəlbəkidə hələ küsünü,

Gözü yuxulu körpə.

Mənimsə kimsəm yox tökəm hirsimi,

Yol ayrııcında təkəm.

 

Ancaq istəmirəm mən balıq kimi,

Yatam bayğın sularda.

Azad dərd seçimim, qayğı seçimim,

Əziz hava, su qədər.

 

fevral – 14 may 1932

Ruscadan tərcümə

23.10.17

XALQIM MƏNSİZ NATAMAM

XALQIM MƏNSİZ NATAMAM               

                  “Mənsiz xalq natamamdır”.

                                           A.Platonov

 

İstər uzaqda  olam,

İstər itkin sayılam,

Sayılam, sayılmayam,

Çıxara hamı yaddan –

Xalqım mənsiz natamam.

 

Dalasa da dilləri,
Gicitkən kimi adım;

Zəhər, qan kimi şeirm,

Tüpürülsə də indi;

Vaxt gələr ürəkləri

Sözümlə qanadaram —

Mənsiz xalqım natamam.

 

 

Atın qara daş üstdən,

Bir qara daş da altdan,

Sınsa da qol-qanadım,

Yenə də salamatam —
Xalqım mənsiz natamam!

 

Saysanız da boş yerə,

Keçir mənim həyatım.

Çox da ki kütlələrə,
Anlaşılmazam, yadam –

Mənzsiz xalqım natamam!

 

Nə Təkəm, nə Ucayam,

Nə “Gülxanə parkında,

Bitən qoz ağcıyam”.

Mən kağızam, mən qələm,
Sözəm ürəkdən gələn.

Mən on üç rəqəmiyəm,

Xoflansa da çox adam,

Sayılam, sayılmayam –

Mənsiz xalqım natamam!

 

 

 

Tarix səhifəsindən,

Silinməyəcək adım.

Siz çalışan, səy edən,

Mən səbirəm, inadam –

Xalqım mənsiz natamam!

19.10.2017

Samara