ADIN ÇƏKİLMİRSƏ, DEMƏLİ, SAĞSAN…

27

Fərdi kompüterdə, bloknotda ya,
Yazdığın, qoşduğun yığılıb qalır,

Nə bir soruşan var, nə də ad tutan,
Nə ölkən tanıyır, nə də ki, xalqın.

 

Bəlkə də bu, pisdir (harası axı?),
Yaxşı tərəfləri daha çox ancaq.

(Elə hər tərəfdən deyilmi yaxşı?)

Demək, ölməmisən, hələ başın sağ!

 

Ritual xidmətin ən gözəlini,
Ölsəydin, bəlkə də, göstərərdilər.

Korteji gələrdi limuzinəlrin,

Morqa, adamlar da dəstələnərdi.

 

Bəlkə AZTV-də küyə düşərək,
Sənin ölümündən xəbər verərdi,
Ancaq təəssüf ki, həmişəki tək,
Çoxu yalan bilib şübhələnərdi…

 

Nəinki adını çəkərdi hamı,

“Mərhum” deyərdilər hələ önündə.

Dəfn bitər-bitməz  “irsi mərhumun”,
Ciddi ədəbiyyat sayılar indi…

 

Bioqrafiya da düzüb-qoşarlar,

Uğursuz məhəbbət, daşürək gözəl…

Guya neçə yerdə neçə uşaq var,

Beş-altı şəhərdə…mənə bənzəyən…

 

Hələ yazardılar dissertasiya…

Dissertasiyalar… yazdırardılar…

İrəli gedərdi filologya,
Kimsə akademik adı alardı…

 

Deyərdilər «mərhum», «mərhumun» irsi…

Deyərdilər yalan, deyərdilər gop.

Sənin o dünyada turardı hirsin,
Çığırıb deyərdin “yalançının lap…”

 

Axtarıb-tapan yox – fikir eləmə,

Heç yerdə çəkilmir adın – darıxma.

Cahangirin oğlu, sevin, qəm yemə,

Adın çəkilmirsə, deməli, sağsan…

 

27.06. 2018

Samara

Реклама

İT HAQQINDA       

30.05.jpg

Qayalı yerində çay qırağının,
Yaşıl pöhrəlikdə yataq salaraq,
Xəstə it haçandan yıxılıb qalır,
Gözləri də qara, yunu da qara.

 

Yanında sümüyü, tikəsi də var,
Paydır burdan keçən balıqçılardan.

Arabir başını qaldırar, baxar,

Yeməyə nə həvəs, nə güc var ancaq.

 

Laçın bir it olub yəqin haçansa,
Neçə cür kefni görüb dünyanın.

Azad it həyatı necə çətinsə,

Sevgilər yaşayıb, gəzib, oynayıb.

 

Ölüm yatağından Volqanın geniş

Sinəsi görünür. İsti havada,
Çaya az girməyib. Öləndə leşi,

Bəlkə bu sulara atılıb axar…

 

Halı pis olsa da, duyur gələni,

Narahat dikəlib dir ağız hürər.
Duruxur, istəmir onu elə bil,

Ölüm yatağında bir adam görə…

 

29-30. 2018

Samara

MƏKTƏB YOLDAŞIM ELDAR       RÜSTƏMOVUN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ

13.05.jpg

Əllini keçibsə yaş, vəziyyəti

Güzgüdən öyrənmə, yaşıdına bax,

Önündə durduğun güzgü deməyən,

Üz-üzə dayanan özgə deməyən,
Sən özün barədə hər həqiqəti,

Bilərsən ona bir nəzər salaraq…

 

Qırx il ayrılıqdan sonra görüşdük,
Qırx ilin gücünü mən onda gördüm,
Elə bil alışıb külə dönmüşü,
Küldən qaldırıblar, ya da qəbirdən…

 

Telefonla gəldi ölüm xəbəri,

Zəngləşə bilmədik sağdı nə qədər.

Mən də ki… Elə bil sabah gedirəm –

Kimdi zəng eləyən? Kimə zəng edər?…

 

Xərçəngdən, İrandan, on saat çəkən,
Əməliyyatından danışdı onda.

Həkimə pul gedib orda bir ətək,
Xəstəlik də yaman, xərc də yamandı..

 

Qənaətcil idi, həm də ki, düzdü

Həyat da ki, bir az çətin həyatdı…

Abırlı şalvarı heç vaxt ütüsüz

Olmazdı, saxlardı döşəyin altda…

 

Qiymət həvəsiylə can vuruşduran,
Beşi dərman kimi istəyən, alan.

Qardaş, çatdı sona yarışlar indi,
Ayrıdır sən gedən yerdə imtahan…

 

… Özündən xəbəri yoxdu elə bil,
Torpaq hayındaydı, qazanc hayında.

Varisi özü tək çox çox zirək deyil,
Baxmasa, deməsə batar ziyanda…
 

Yəqin ağlaşıblar qrup qızları,
Yığılıb gediblər bəlkə yasına,

Tədbirli, qılıqlı, həlim, tikansız,
O vaxt belə idi…Dəyişmədisə…

 

Yerimiz əlifba sırasıyladı,
Bir parta həmişə yeri qabaqdı…

Elə bu qaydayla aparsaydılar,
Mənim də gedişim bu gün-sabahdı…

 

13.05. 2018

Samara

KƏNDÇİMİZ ƏBİL QARA OĞLUNA BAŞSAĞLIĞI ƏVƏZİ

ƏBİL.jpg

Yeganə oğlunu qəzada itirmiş kəndçimiz Əbil Qara oğluna

                         başsağlığı əvəzi

Çəpəri nizamlı, həyəti təmiz,
Bağı səliqəli, bağçası qəşəng,
Yonulu, ütülü arxı-bərəsi,
Qapısı-bacası, evi təzərəng.

 

Özü ehtiyatlı uşaq yaşından.

Suyu da üfürüb bəlkə içəndi.

Yüz ölçüb-biçəndi davranışında,
Sayan, fikirləşən, hesab çəkəndi.

 

Yağmurlu yaz ola, ya payız ola,
Horralı yollarda ayaq döysə də,

Üstünə-başına, bilir, tanıyan,

Düşməzdi palçığın bir giləsi də.

 

Qardaş, niyə fikrin yayındı belə,
Qardaş, gözün hara ilişdi, qaldı?

Sənə nə oldu ki, balana gələn,
Qadanı, bəlanı qabaqlamadın?

 

Qəddin əyilməsin, dikəlt başını,
İndi göydən gələr təsəlli sənə.

Ağlama, ağlama, gözünün yaşı,
Üşüdər balanın xatirəsini.

01.05. 2018

Samara

İLAHİ, NƏ YAXŞI, GETDİ CAVANLIQ…

26..jpg

İlahi, nə yaxşı, getdi cavanlıq,

Getdi diş ağrısı çəkilən kimi,

Belimi ağrıdan, əzən çiynimi,
Şələdən qurtarıb canım elə bil.

 

İndi buz kimidir ürəyim daha,
Keçib sevgilərin odu haçandır,
Kükrəməz, qaynamaz indi  qanım da,

Elə bil ki, sudur, axıb gedər lal.

 

Gəlməz eynimə də fəsildəyişim,
Çevrilir vərəqlər sanki, oxunmur.
Quşların nəğməsi qəlbə toxunmur,
Baxmaram qar düşüb, çiçək döşənib.

 

Daha görüşlərə tələsmirəm mən,

Nəfəsim tutulmur yar həvəsiylə.

Can daha naz-nemət hərisi deyil,

İncidən olsa da, küsə bilmirəm.

 

Ayıra bilmirəm öləni sağdan.

Ən əziz insanlar yadımdan çıxır.
Elə ağlayıram, gözlərim çıxır,

Ancaq bilmirəm ki, nədir ağladan…

 

Qüvvə də qalmayıb indi əlimdə,

Yapışıb saxlaya biləm həyatı,

Çoxdan cavanlığın getdi saatı,

İlahi, hazıram özüm də gedəm…

 

26.04. 2018

Samara

QAZ KƏMƏRİ GƏLİB KƏNDƏ, NƏHAYƏT…

SAHƏ.jpg

Kəndə qaz kəməri gəlib, nəhayət,

Hər evdə qaz yanar bəlkə sabahdan.

Qazın kəndimizə verdiyi ləzzət,
Çətin alınardı yüz əlli yazdan.

 

Azəri kəndinə azəri qazı,
Yolunu bir əsr azdırıb gəlib,

Dünya bazarını dolaşıb, gəzib,

Yarı Avropanı qızdırıb gəlib.

 

Heyf ki, kəməri görmədi anam,
Kipriyi həmişə od götürənim,
Əlləri təndirdə, ocaqda yanan,
Odun daşıyanım, su gətirənim.

 

Ölən günə qədər neft pilətəsi,
Yandı, tüstülədi, gözü yaşartdı.

Ölkə sərvətindən ona çatası,
Bu acı tüstülü, hisli həyatdı…

 

Farışdan yaralı çiyinlərində,
Odun şələləri daşıyanlara,

Tökülmüş-sökülmüş geyimlərində,
Qışda da, yazda da üşüyənlərə,

 

Yuxusuz gözünə tüstü dolduran,
Gecə-gündüz əski qurudanlara.

Qışın şaxtasında, yaz soyuğunda,
Can qoyub məişət yaradanlara,

 

Yəqin ki, halaldır kiçik abidə.

Məktəbin yanında, məscidin ya da.

 Bir alov xatirə yana əbədi,

Həyatı şam kimi yanan arvada.

 

17.04.2018

Samara

QƏRİB

qərib

Köçəri xırda quş ovucda əsir,
Nə sığala baxır, yeməyə nə də.

Bütöv bir dünyanın təəssürləri,
Muncuq gözlərində yaşayır indi.

 

 

Üzüm saplağı tək zərif ayağı,
Metal həlqəlidir, həlqə yazılı.

Biləcək yazını hər kəs oxuya,
Hardan uçub gəlib çatıb mənzilə.

 

Sirdir indiyəcən, necə uçurlar,

Qitədən-qitəyə, azmadan yolu.

Vətəndən vətənə hər il köçürlər,

Nə qədər uçalar, qanad yorulmur.

 

Qərib də köçəri, quş deyil ancaq,

Fəsil dəyişəndə düşməz həvəsə.

Nə yollar bağlıdır, nə mənzil uzaq,
Nə də saxlayanı, durub gedərsə.

 

Bəlkə təbiətin sınıb saatı,
Gedişin, gəlişin vaxtını demir.

Quşları haylayan, aparan səda,

Qəribin içində nədənsə dinmir.

 

Buxov, qandal yoxdur ayaqlarında,

Çağıranı olsa, uçar da bəlkə.

Tapılar günlərin bir günü morqda,
Ayaq barmağında nömrəli birka.

 

06.04.2018

Samara

NƏ GÖZƏL OLUB Kİ, FİKRİN, İLAHİ…

12.03.18.jpg

Nə gözəl olub ki, fikrin, İlahi,
Çıxa bilməmişəm adam içinə.

Şeytan azdıranda istədim çıxım,

Qaytarıb tez qoydun yerimə yenə.

 

Elə çəkmisən ki, marşrutumu,

Adamlı yerlərdən uzaq keçmişəm.

Ayaq basılmayan cığırı tutub,

Getmişəm adamsız yerə həmişə.

 

Kİm bilir nə günə yoxsa qalardım,

Sirr deyil ki, adam içindəkilər.

Başımı bədəndən ayırardılar,

Hələ içərdilər qanımı bəlkə.

 

Bu hələ yaxşıdır. Başıma sığal,

Çəkə bilərdilər adam içində.

Deyərdilər guya dəryadır ağlım,

Olardım yuxarı başa keçəndən.

 

Varım-dövlətim də yəqin olardı,

Yəqin əyriyə də yatardı əlim.

Bir də görərdim ki, ömür yarıdır,

Adam içindəyəm, adam deyiləm.

 

Necə şükrlüyəm, İlahi, sənə,

Nə gözəl çəkmisən bu marşrutu!

Yerimdən sıçrayıb adam içinə.

Cumanda saxladın, yumruğu vurub.

 

12.03.2018

Samara

BACIMIN XATİRƏSİNƏ

ağənnə.jpg

                                              Ağənnənin xatirəsinə

 

Qıt alverdən yorğun gələn,

Həyətində var-gəl edən,

Çay üstündə mürgüləyən,

Yarı içib durub gedən.

 

Çörəyi də yarı yeyən,

Səksəkəli, yarı yatan.

Sadə gəzən, kasıb geyən,
Nisgilini içə atan.

 

İtirdilər əməyini,

Nə yığdınsa, dağıtdılar,

Gəlmədilər köməyinə,

İncitdilər, ağlatdılar,

 

Yoxsan, gedən yerim də yox,

Sənin evin vətən imiş,

Sən kimisi yerində yox,

Yurd da ölən-itən imiş.

 

Nə çox yatdın, dur ay bacım,

Gələrəm, yır-yığış elə.

Düşmənim var, bacarmıram,

Dur bir ağız qarğış elə…

 

15-16.02.2018

Samara

YUXUDA UÇMAQDAN GÖZƏL NƏ VAR Kİ…

                               

                                          HƏBİB İTBURNU.jpg  Həbib Zərbəliyevə

Yuxuda uçmaqdan gözəl nə var ki –

Elə bil ağrıyan dişin çəkilib,

Elə bil ən əziz adamın gəlib,

Daha altda qalıb yol üstündəki.

 

Mebelin üstündən uçursan əvvəl,

Aşırsan bilmədən divarları da.

Nə qədər uçasan yuxularında,

Başın nə ağrıyar, nə gicəllənər.

 

Qanaddır əllərin, ayaqların da,

Nə daş qabağına çıxır, nə adam.

İpək buludlara atırsan addım,

Nə yolu kəsən var, nə də ki, yol var.

 

Sən də ulduzlar tək kainatdasan,

Yox sənə göz üstdə qaşın var deyən,

Nəzarət eləyən, dolaşan, dəyən,

Qolu qanadlısan, həyatın asan…

 

Əbədi deyilsə yuxu, ayıldar,

Səni də ya saat, ya da dalandar.
Elə bil ki, quşsan, daşla vururlar,

Qəzaya uğramış uçarsan ya da…

 

01.02. 2018

Samara