Архив тегов | Milli Şura

ПИШИ, ПИШИ…

nar

Глубокой ночью из президентской администрации звонят Эйнулле Фатуллаеву:
— Надо срочно написать клеветническую статью про оппозицию!
— Может, я напишу ее утром?
— Нет, надо сейчас.
— А если не успею, вы со мной сделаете то же самое, что и в прошлый раз? Знаете, мне тогда очень понравилось…
— А мне не понравилось, ты не в моем вкусе! Пиши сейчас же, мерзавец!

MİN İL KƏLLƏ-KƏLLƏYƏ

nar

Azərbaycanda müsavat-cəbhə qarşıdurması sünni-şiə qarşıdurmasından daha qədimdir, kökü islamdan əvvəlki dövrlərə gedib çıxır. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında cəbhəçilərlə müsavatçıların mübarizəsi geniş əks olunub. Müasir Azərbaycanda bu qarşıdurma daha da kəskinləşib. Məlumdur ki, müsavatçılar cəbhəçilərə qız verməzlər, onlardan qız almazlar. Qızı müsavatçı oğluna qaçmış cəbhəçi deyir ki, qızım ölsəydi ya da yapçıya qaçsaydı, bundan min dəfə yaxşı olardı. Müsavatçı mollalar məclislərdə cəbhəçilərə, cəbhəçi mollalar müsavatçılara lənət deyirlər. Müsavatçı valideynlər qoymazlar ki, onların uşaqları cəbhəçi balalarıyla bir partada otursunlar. Cəbhəçi kişilər heç vaxt müsavatçı dəlləklərə baş qırxdırmazlar. Məlimdur ki, müsavatçılarla cəbhəçilərin hamamları həmişə ayrı olub. Müsavatçı, ürəyi yansa da, cəbhəçi qapısına gedib su istəməz. Cəbhəçi müsavatçıya su versə, qabı sonradan ya sındırar, ya da atar zibilliyə, çünki müsavatçının su içdiyi qab yumaqla təmizə çıxmaz.
Xarici jurnalistlərin yazdığına görə, müsavatçıları cəbhəçilərdən ayırmaq çətin deyil. Müsavatçılar dolmanı yarpaqlı-yarpaqlı yeyirlər, cəbhəçilər dolmanın yarpağını soyurlar. Cəbhəçilər yeriyəndə əvvəl sol ayaqlarını atırlar, müsavatçılar isə sağ ayaqlarını. Cəbhəçilərin bığları müsavatçıların bığlarından yekədir, ancaq cəbhəçiılərin qarınları bir az kiçikdir. Cəbhəçilər and içəndə “Sən öl!” deyirlər, müsavatçılar isə “Özüm ölüm!”
Bunlar, əlbəttə, kişilərə aiddir. O ki qaldı qadınlara, onlar barədə bir söz demək çətindir, çünki müsavatçıların da, cəbhəçilərin də arvadları qıraq-bacağa çıxmazlar…

18.01. 2014-01-18

Mirzə Əil

MİLLİ ŞURA HAMAMDA

nar

                                              Üzeyir byə bənzətməBakı hamamlarından biri. Cəmil Həsənli hovuzun qırağında qətfəyə bürünüb çay içir. Kisəçilər rəqs edib oxuyurlar:
— Hamamın içində,
-İçində və çölündə,
Yay, yaz, qış-bahar,
İlham Əlyevin,
Atalıq qayğısı var.
Cəmil Həsənli: Məni prezident seçin, sizə analoqu olmayan qayğı göstərəcəm.
Bu dəmdə içəri tərəfdən İsgəndər Həmidov anadangəlmə lüt çıxır.
İ. Həmidov (hamamçıya): Brat, mən başa düşmədim, bu nə sudur!
Hamamçı: İsgəndər bəy, şollar suyudur, hələ Qəbələ suyu da qatmışam.
İ. Həmidov: Brat, məni lox sayırsan? Mən bilirəm Qəbələ suyunda kimlər çimir. Sənin suyun bozbaş suyuna oxşadı. Mən on il srok yatmışam, heç türmədə belə pis hamam görməmişəm. Mən burda qalmaram (Elə lüt çıxır)
Cəmil Həsənli. A kişilər, vallah, lap yaxşı sudur.
Əli Kərimli qurşağacan qətfəyə bürünmüş halda görünür.
Ə. Kərimli: Cənablar, əgər desələr ki, mənə bu hamamda xarici pasport verəcəklər, yenə mən bura gəlmərəm. Mənə belə hamam lazım deyil, ayda bir dəfə Saatlıya gedib Arazda çimsəm, bundan yaxşıdır. (Çıxır)
İsa Qəmbər qətfəli görünür.
İ. Qəmbər: Əfəndilər! Bilirsiniz ki, İlham Əliyev mənim hamamma da, suyuma da həbs qoyub. Qonşuda çimməyə məcburam, hərçənd qonşum yapçıdır. Ancaq belə hamamdansa, yapçı hamamı yaxşıdır. Mən bir də bura gəlmərəm. (Çıxır)
Cəmil Həsənli (hamamçıya) Vallah, bilmirəm bu bəylərə nə oldu. Hamam lap yaxşı hamamdır… Bunlar getdilər, indi gərək hamam pulunu verəm… Evdən də boş çıxdım. O telefonu ver, Rüstəm bəyə bir zəng vurum… Rüstəm bəy! Biz hamamda Milli Şuranın iclasının keçiriridik, icra pulunu verə bilmirik. Hə, üç-dörd yüz baks. İki yüz göndərirsən? Axırıncı dəfə olsun? Milli şura ya hamam? Nə, пошли мы все в баню? (hamamçıya) Rüstəm bəydən pul gələcək. Özü də deyir, hamınız hamam gedin.
Hamamçı: Ay professor, bizim millətinki elə hamamdır.
Kisəçilər oynayıb oxuyurlar:
Yay, yaz, qış-bahar,
Burda Əliyevin,
Atalıq qayğısı var…

12. 01. 14 Samara

AYRILIQ MAHNISI

ifa edirlər İsa Qəmbər və Əli Kərimli

 

          İsa Qəmbər

Gecılər istidən yata bilmirəm,

Zalım iqtidara bata bilmirən,

Səndən də bezmişəm, ata bilmirəm,

Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq,

Bilmirəm birləşık, ya da ayrılaq.

 

               Əli Kərimli

Gecələr yuxuma girir Saatlı,

Cəbhə piyadadlr, iqtidar atlı.

Nə ola, pasportum qaytarılaydı,

Deyəydin ay İsa, “aman ayrılıq!”

Bilmirəm birləşək ya da ayrılaq.

 

                   Birlikdə

              

Deyirlər guya biz qocaldıq daha,

Gərək cavanları çəkək qabağa.

İstefa versək də, bu ayrılığa,

Xalq dözməz, söyləyər: “aman ayrılıq!”
Hər bir dərddən olur yaman ayrlıq.

 

08.01. 2014

 

 

 

NƏ XƏBƏR VAR, MƏŞƏDİ

       Sabirə nəzirə

 

Nə xəbər var, Məşədi?

— Sağlığın.

-Az-çox yenə də.

— Benzinin qiyməti qalxmış təzədən.

-Eşşəyə mindirəcək milləti bunlar deyəsən.

-Məşədi, ayrı nə var?

Söylə siyasi durumdan mənə açıqlamalar.

— Qəmbərin partiyası xalqa mesaj göndərmiş,

Milli şuradan o, üz döndərmiş.

— De “sən öl”!

— Sən öl!

— Məşədi, valla, yıxılmış evimiz,

İsa bəy getsə, yetim qaldıq biz…

ŞTURMBANFÜRER LAZIM

İlham Əliyev neçə ildi lazımı gözləyirdi ki, Qarabağı alsın, indi Rüstəm İbrahimbəyov da Lazımı gözləyir ki, Bakıya gəlsin. Bu Lazım şturmbanfürer Şturlitsə dönüb, bilmirsən hansı tərəfə işləyir.

GƏLİRSƏN? SEÇKİLƏRƏ GEDİRSƏN?

 
nar

Bir Azərbaycan futbolçusu vardı, Vəlli Qasımov, Rusiyada da oynamışdı, sonra bir müddət, deyəsən, Portuqaliyada. Onu telefonla milli yığmaya çağıranda demişdi: “Ваша сборная у меня в печенках сидит».Yəni sizin yığmanız mənim qara ciyərimə vurub…”
Mənə elə gəlir ki, hərdən-hərdən Rüstəm İbrahimbəyova Bakıdan zəng vurub deyirlər: “Rüstəm müəllim, seçkilər yaxınlaşır, gəlirsiz?” İbrahimbəyov da deyir: “Ваши выборы у меня в печенках сидят!» Yəni sizin seçkilərininz mənim qara ciyərimə vurub…

 

36-LAR POEMASI

Bakının dərdi var, Bakı xəstədir,

İt kimi nəhləyir şəhər istidən.

Sərinə, küləyə qalmayıb inam,

Üçüncü müddətə can atır İlham.

Guya ailədə ədavət olmuş,

Mehriban xanım da namizəf olmuş…

Debatlar qızışır Milli Şurada,

Vahid namizədsə bilinmir harda,

Bəlkə də bürküdən polis qudurmuş,

Bir ağac altında yuzer oturmuş.

Gözünü ayfona zilləyib yazıq,

O da kayflanmaq istər azacıq.

Bəlkə müsavatçı, bəlkə cəbhəçi —

Ona məhəl qoymur yanından keçən.

Gedir dayanmadan, gedir adamlar,

Gedir uşaq-böyük, gedir qadınlar,

Bəkə ayaqları indi əsir də,

Ancaq dayanmırlar, tövşəsələr də,

Aksiya sayılar, dursalar əgər.

Yığılıb-tökülər dəyənəklilər..

Bakınin dərdi var, Bakı xəstədir,

Ürəyi qurdludur, başı xəstədir…

 

 

11.07.2013

RÜSTƏM. mənzum dram

 

İlham: Rüstəm, prezidentin hüzurundsan!

Gərək baş əyəsən, boyun burasan!

Rüstəm: Neçə ay dolaşdım mən Avropada,

Daha dəbdə deyil baş əymək orda!

İlham: Çox da tərifləmə sən Avropanı,

Yaxşı tanıyıram özüm oranı!

Çox keflər çəkmişəım hər şəhərində,

Mənə baş əyiblər hesab verəndə.

Rüstəm: Ofisiant deyil, sənətkaram mən!

İlham: Ha-ha! Muğamatçı? Meyxana deyən?

Rüstəm: Həm də namizədəm müxalifətdən!

İlham: Yox, sən namizıdsən narkomanlara,

Antimillilərə, xuliqanlara!

Rüstəm: Milləti dünyaya tanıtmışam mən!

İlham: Öndərin adıyla tanınıb vətən!

Nökərlərə əmr edir ki, Rüstəmin qolundan tutub çıxarsınlar. Birdən qapı dalında hay-küy qalxır. Ramiz Mehdiyev başılovlu girir içəri.

 

Ramiz: Özünü namizəd verdi Mehriban!

İlham: Bizim eşqimizi məhv etdi zaman! (özündən gedib yıxılır)

PƏRDƏ